Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.

Poradenství/aktivizační služby

Karlínské nám. 12
186 00   Praha 8

222 317 489
info@svaztp.cz
www.svaztp.cz

ICTUS o.p.s.

Rekondiční pobyty

Havanská 6
170 00   Praha 7

Jan Dohnálek

603 500 718
dohnalek@ictus.cz
www.ictus.cz

PROSAZ, z.ú.

Pobytové a rehabilitační středisko Líchovy

Líchovy 24
262 51   Líchovy

Iveta Pešková

peskova@prosaz.cz
296 113 214
251 616 158

Záře o.s. (Sdružení osob s poruchami hybnosti a komunikace )

Rekondiční pobyty

Březinova 95
586 01   Jihlava

Blanka Křesadlová

724 589 716
blanka.kresadlova@gmail.com
567 312 051

Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách o.s.

Rekondiční pobyty

Elišky Peškové 17
150 00   Praha 5

776 721 519
777 610 827
scmp@volny.cz