O projektu

Online manuál ucelené péče poskytované na území hlavního města Prahy lidem po poškození a poranění mozku je výsledkem projektu občanského sdružení Dílny tvořivosti. Naše organizace již od roku 2003 pomáhá lidem se zdravotním postižením získat potřebné dovednosti a znalosti, které zvýší jejich možnosti při hledání dalšího uplatnění v životě.

Dílny tvořivosti od roku 2005 realizují specializovaný program Návraty, který pomáhá lidem po poškození a poranění mozku hledat cestu zpět do aktivního života. Právě v rámci tohoto programu Online manuál vzniká.

Manuál má podobu živé databáze kontaktů na poskytovatele specializované péče umožňující vyhledávání dle různých kategorií zadání např. dle jednotlivých složek rehabilitace tj. léčebné, pedagogické, sociální i pracovní s přídavkem neméně důležité oblasti volného času, dle jednotlivých městských částí – oblastí Prahy atd.

S jeho podobou nám průběžně pomáhali také naši klienti. Proto věříme, že jejich praktické využití bude srozumitelné všem, kteří jej budou potřebovat - především lidem, kteří sami čelí následkům poškození mozku, jejich blízkým a pečujícím, kteří jim s vyhledáváním specializované péče pomáhají. S obsluhou Vám pomůže také praktický návod v odkazu levého sloupku „Jak hledat“.

Při vytváření těchto webových stránek jsme vycházeli ze zkušeností získaných při sestavování tištěné podoby Manuálu ucelené péče, vydaného v roce 2010. V obou případech – tedy tištěné i online podobě manuálu – jsme mysleli především na samotné uživatele. Abychom jim pomohli vyřešit potíže s vyhledáváním potřebné specializované péče, aby se jim co nejdříve podařilo snížit následky svého postižení a mohli se zapojit do aktivního života.

Oba projekty, jejichž výsledkem byl tištěný Manuál i tento Online manuál ucelené péče na území hlavního města Prahy, finančně podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Více o Dílnách tvořivosti

Dílny tvořivosti poskytují sociální a návazné služby těmto cílovým skupinám

 • lidem po poškození a poranění mozku
 • lidem se zdravotním postižením
 • rodinným příslušníkům, blízkým a pečujícím o lidi se zdravotním postižením

Našim klientům nabízíme možnost:

 • aktivně strávit den a najít nové přátele, kolegy
 • připravit se na pracovní uplatnění
 • získat potřebné a užitečné informace

a také podporu

 • při hledání pracovního uplatnění
 • při vyhledávání volnočasových aktivit
 • při vyřizování různých záležitostí na úřadech, jednání s dalšími organizacemi, zaměstnavateli
 • při nácviku cestování a dalším rozvoji soběstačnosti

Nabídku našich služeb tvoří:

 • denní program sociálně terapeutické dílny
 • terénní pracovník (case manažer), který poskytuje podporu nejen v místě naší organizace, ale rovněž v terénu - v místě bydliště klienta
 • podpůrná skupina pro lidi po poškození a poranění mozku, která umožňuje lidem s podobnou životní zkušeností pravidelně se setkávat, poskytovat si vzájemně podporu a společně hledat nové možnosti, jak dál pokračovat na své cestě životem.

Dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 máme registrovány sociálně aktivizační služby a sociálně terapeutickou dílnu.

Rodinným příslušníkům, blízkým a pečujícím o lidi se zdravotním postižením poskytujeme podporu prostřednictvím individuálních konzultací s odborníky, vytváříme příležitost pro společné setkávání v rámci podpůrných skupin, sdílení zkušeností, předávání užitečných informací a načerpání inspirace pro řešení aktuálních problémů a náročných situací.

Dílny tvořivosti již od svého založení organizují pravidelné vzdělávací akce pro pracovníky v pomáhajících profesích - bálintovské supervize, odborné workshopy, semináře a tradiční podzimní multidisciplinární konference věnované problematice lidí po poškození mozku.

Věnujeme se také pořádání různorodých integračních a osvětových aktivit. Snažíme se neustále sledovat aktuální potřeby nejen našich stávajících klientů, ale lidí se zdravotním postižením obecně, abychom jim mohli nabídnout takové služby a podporu, které nejvíce potřebují a kterých se jim nedostává.

Další informace můžete získat na našich webových stránkách www.dilnytvorivosti.cz a www.navraty.info.