Čelní lalok Spánkový lalok Temenní lalok Týlní lalok Mozeček Senzomotorická oblast

Manuál ucelené péče na území Prahy pro lidi po poškození mozku

čelní lalok

myšlení
plánování
organizování
řešení problémů
řízení emocí a chování
motivace
pohlavní vzrušení
sebeovládání
náhled na sebe sama

spánkový lalok

paměť
chápání
řeč
sluch

temenní lalok

zrakové vnímání
prostorová orientace
počítání
psaní

týlní lalok

zrak

mozeček

rovnováha
koordinace pohybů

senzomotorická oblast

smysly
pohyby