datum aktualizace údajů 13.4.2013 16:28:50

CEREBRUM - Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin

226 807 049
226 807 048
info@cerebrum2007.cz
poradna@cerebrum2007.cz
www.cerebrum2007.cz
www.poranenimozku.cz

Poradenství

Křižíkova 56/75A
186 00   Praha 8

Kapacita: celkem 50, V případě, že jsou aktivity kapacitně naplňeny, klient je zařazen na čekací listinu. Přednost účastnit se programu mají klienti, kteří navštěvují celý, nebo větší část programu.

Popis zařízení/organizace
CEREBRUM - Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin
je občanské sdružení, jehož posláním je přispívat k porozumění problematice poranění mozku, poskytovat informace a zejména podporovat občany, kteří utrpěli traumatické či jiné poškození mozku, nebo jejich rodinné příslušníky a pečující.
Hlavní aktivity:
zvyšuje povědomí české veřejnosti o problematice PM a možnostech rehabilitace
sdružuje občany po PM, jejich rodiny, pečující a hájí jejich zájmy
podporuje rodiny v podpůrných terapeutických programech
poskytuje informace a mapuje služby, které jsou určeny osobám po PM
provozuje poradenskou linku
provozuje rehabilitačně-rekondiční program pro OPM
spolupracuje se zahraničnými asociacemi na prosazování zájmů OPM


Zobrazit všechny služby organizace/zařízení CEREBRUM - Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin
Zobrazit všechny služby na adrese Křižíkova 56/75A, Praha 8, 18600