datum aktualizace údajů 17.11.2011 13:38:10

Orfeus o. s.

info@orfeus-cr.cz
www.orfeus-cr.cz/

Centrum denních služeb
272 731 741

Čimická 86/a
180 00   Praha 8

Kapacita: celkem 8, volná 0,

Popis služby
Služby CDS jsou poskytovány v pracovní dny od 08.00 do 16.00 hod. Služby zahrnují: individuální poradenství (u imobilních osob na formou osobní návštěvy), pomoc při jednání na úřadech,kontakt s komunitou, umožnění styku s lidmi se stejnými problémy, zajišťování volnočasových aktivit s rehabilitační náplní, služby seznamky, právního poradenství, pracovní poradenství a zaměstnání, pomůcek pro ZP a jejich opravy, ekonomického poradenství. Volnočasové aktivity jsou průběžně doplňovány dle zájmu a předchozí domluvy.
Cílovou skupinou jsou primárně osoby s tělesným postižením.


Zobrazit všechny služby organizace/zařízení Orfeus o. s.
Zobrazit všechny služby na adrese Čimická 86/a, Praha 8, 18000