datum aktualizace údajů 8.11.2011 22:04:11

Úřad práce České republiky (Krajská pobočka pro hl. m. Prahu)

Pobočka Praha 2
950 178 111
posta.aac@aa.mpsv.cz
portal.mpsv.cz/sz

Bělehradská 214/ 86
120 00   Praha 2 - Vinohrady

Popis služby
Úřad práce zajišťuje pracovní rehabilitaci na základě žádosti, jejíž součástí musí být osvědčení, že žadatel je osobou se zdravotním postižením.Úřad práce sestaví ve spolupráci s klientem individuální plán pracovní rehabilitace, jeho vhodnou formu stanoví odborná pracovní skupina, vytvořená za tímto účelem na úřadu práce. O pracovní rehabilitaci se žádá na pobočce úřadu práce, kde má žadatel trvalé bydliště.


Zobrazit všechny služby organizace/zařízení Úřad práce České republiky
Zobrazit všechny služby na adrese Bělehradská 214/ 86, Praha 2 - Vinohrady, 12000