datum aktualizace údajů 15.2.2012 21:05:15

Centrum Slunečnice (středisko Diakonie Církve bratrské)

centrum.slunecnice@cb.cz
www.cb.cz/diakonie/sun/

Centrum denních služeb
777 219 162

Mansfeldova 801
198 00   Praha 9 - Černý Most

Denní centrum Slunečnice

Kapacita: celkem 12, volná 0, volná místa se průběžně uvolňují, nejsou dlouhé čekací doby

Popis služby
Centrum denních služeb (CDS) poskytuje programy skupinové (Po – Čt) a individuální (Pá) v období září - červen.
Skupinové programy: výtvarná dílna, keramika, literární a pohybové cvičení, podpora samostatnosti včetně osobního rozhodování.
Individuální programy: kurz Základy práce na PC (příp. nadstavba) a kurz Počítání a finance.
Od prosince 2011 zavádíme program volnočasových aktivit se zaměřením na hudbu a sport (v pracovních dnech mezi 16. – 18. hodinou)
Služba je určena dospělým lidem s tělesným, či vícečetným postižením v jehož důsledku je primárně narušen pohyb. Přidruženým postižením může být lehké snížení mentálních schopností, poznávacích funkcí, snížené smyslové vjemy, poruchy chování. Našimi klienty jsou převážně lidé s DMO, degenerativním a jiným neurologickým onemocněním, po úrazech nebo nádorech mozku; nezaměřujeme se na klienty po poranění míchy. Klienti musejí být způsobilí k právním úkonům, mít zájem se rozvíjet a být v takové zdravotní kondici, která jim umožní využívat nabízené programy.


Zobrazit všechny služby organizace/zařízení Centrum Slunečnice
Zobrazit všechny služby na adrese Mansfeldova 801, Praha 9 - Černý Most, 19800