datum aktualizace údajů 16.8.2013 11:38:43

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Poradna NRZP ČR
266 753 427 - poradenská linka
736 105 585 - SMS linka pro neslyšící
266 753 431 - fax
poradnanrzp@nrzp.cz
www.nrzp.cz/poradenstvi-sluzby/poradny-nrzp-cr-v-regionech.html

Partyzánská 1/7
170 00   Praha 7 - Holešovice

Kapacita: kapacita služby je bez omezení - je třeba, aby se klienti na osobní konzultace předem objednávali

Popis služby
Poradna NRZP ČR nabízí bezplatné, nezávislé, diskrétní a nestranné odborné sociální poradenství v následujících oblastech:
- sociálně právní poradenství
- právní poradenství (bytová problematika, občanské, rodinné a pracovní právo)
- speciálně pedagogické poradenství
- odborné sociální poradenství pro osoby se sluchovým handicapem ve znakovém jazyce
- poradenstvím v oblasti odstraňování bariér a bezbariérových úprav bytů a bytových domů
- poradenství týkající se rehabilitačních, kompenzačních a reedukačních pomůcek
- konzultační a informační činnost
- zprostředkování další odborné pomoci a spolupráce s pomáhajícími organizacemi
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí klienta
- přednášková činnost.

Bližší informace naleznete na našich webových stránkách.

Popis místa
budova Pražské teplárenské


Zobrazit všechny služby organizace/zařízení Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
Zobrazit všechny služby na adrese Partyzánská 1/7, Praha 7 - Holešovice, 17000