datum aktualizace údajů 28.11.2011 11:47:38

Centrum Slunečnice (středisko Diakonie Církve bratrské)

centrum.slunecnice@cb.cz
www.cb.cz/diakonie/sun/

Chráněné bydlení – tréninkový byt
775 721 074 - Eliška Fleková, Dis., sociální pracovník a koordinátor služby
776 497 212 (byt)
222 957 248 (vedoucí střediska)

Mansfeldova 801
198 00   Praha 9 - Černý Most

Kapacita: celkem 4, volná 2, 1 místo pro muže a 1 pro ženu

Popis služby
Tréninkový byt je dvouletý pobytový program, jehož cílem je připravit dospělého člověka s tělesným či vícečetným postižením na život ve vlastní domácnosti s nezbytnou podporou asistenční služby.
Služba je určena dospělým lidem s tělesným, příp. vícečetným postižením v jehož důsledku je primárně narušen pohyb. Přidruženým postižením může být lehké snížení mentálních schopností, poznávacích funkcí, snížené smyslové vjemy, či poruchy chování. Našimi klienty jsou převážně lidé s DMO, degenerativním a jiným neurologickým onemocněním, po úrazech nebo nádorech mozku; nezaměřujeme se na klienty po poranění míchy. Podmínkou přijetí do služby je: zájem změnit svou situaci, způsobilost k právním úkonům (alespoň částečná), dva dny v týdnu denní aktivita mimo byt, fyzický stav nevyžaduje pravidelnou zdravotní péči, schopnost verbální komunikace (i alternativní formou) a částečné sebeobsluhy.


Zobrazit všechny služby organizace/zařízení Centrum Slunečnice
Zobrazit všechny služby na adrese Mansfeldova 801, Praha 9 - Černý Most, 19800