datum aktualizace údajů 22.11.2011 21:38:36

Středisko sociálních služeb

sss-praha1@iol.cz
www.socialnisluzby-praha1.cz

Denní stacionář

Dlouhá 23
110 00   Praha 1

Marta Lešnerová
222 324 052
724 021 784
224 826 477 - dispečink
lesnerova@socialnisluzbyp1.cz

Kapacita: neuvedena

Popis služby
Pobyt v denním stacionáři v Týnské 17 je podporou klientů v zachování jejich alespoň částečné soběstačnosti, tímto způsobem mají možnost i nadále setrvávat doma nebo v rodinách svých blízkých.
Nabízené aktivity:
- doprava klienta do DS
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- poskytnutí stravy
- aktivizační činnosti v rámci programu Klubu seniorů (cvičení paměti, recitační kroužek, country tance, bridge, kondiční cvičení (na židlích), výuka a práce na PC, jazyková konverzace ( AJ, NJ, FJ), kroužek ručních prací a řada dalších aktivit)
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- péče ergoterapeuta
- doprava klienta zpět domů.


Zobrazit všechny služby organizace/zařízení Středisko sociálních služeb
Zobrazit všechny služby na adrese Dlouhá 23, Praha 1, 11000