Městská nemocnice následné péče

K Moravině 6
190 61   Praha 9

284 000 811
info@mnnp.cz
www.mnnp.cz

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Klinika rehabilitačního lékařství (Pavilon O)

Šrobárova 50
100 34   Praha 10

267 162 595 - ambulance
267 161 111 - ústředna nemocnice

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Klinika neurologie (Pavilon F)

Šrobárova 50
100 34   Praha 10

267 162 380 - sekretariát kliniky
neursec@fnkv.cz
www.fnkv.cz

Klinika Na Košíku

Tesaříkova 4/1028
102 00   Praha 10

777 228 484
info@klinikanakosiku.cz
www.klinikanakosiku.cz/cs

Nemocnice Na Františku s poliklinikou

Neurologické oddělení, neuropsychiatrické a epileptologické centrum (2. patro)

Na Františku 847/8
110 00   Praha 1

222 801 366 - sekretářka
222 801 277 - ambulance
informatika@nnfp.cz

Nemocnice Na Františku s poliklinikou

Oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny (2. patro)

Na Františku 847/8
110 00   Praha 1

222 801 232
informatika@nnfp.cz
sekretariat@nnfp.cz

Fakultní nemocnice v Motole

Neurologická klinika UK 2.LF a FM Motol

V Úvalu 84
150 00   Praha 5 - Motol

224 431 111
neurologie@fnmotol.cz
www.fnmotol.cz/neurologicka-klinika-uk-2-lf

Mgr. Ivana Šemberová

Ústřední vojenská nemocnice Praha

Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny (Pavilon A7)

U Vojenské nemocnice 1200
169 02   Praha 6

973 203 144

Mgr. Alice Pulkrabková

Ústřední vojenská nemocnice Praha

Ústřední lékařsko-psychologické oddělení (pavilón A3, 1. patro)

U Vojenské nemocnice 1200
169 02   Praha 6

973 203 462
alice.pulkrabkova@uvn.cz
973 203 462

Mgr. Denisa Dokulilová

Ústřední vojenská nemocnice Praha

Ústřední lékařsko-psychologické oddělení (pavilón A3, 1. patro)

U Vojenské nemocnice 1200
169 02   Praha 6

973 203 466
denisa.dokulilova@uvn.cz
973 203 462

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Klinika rehabilitačního lékařství

Albertov 7
128 00   Praha 2

224 968 491 – objednávání pacientů
reha.lf1.cuni.cz

PaedDr. Jitka Stejskalová

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou

Logopedická ambulance (Neurologické oddělení FTNsP a IPVZ)

Vídeňská 800
140 59   Praha 4 – Krč

261 082 184 - logopedická ambulance
224 961 111 - ústředna
www.ftn.cz

PhDr. Hana Nestávalová

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou

Logopedická ambulance (Neurologické oddělení FTNsP a IPVZ)

Vídeňská 800
140 59   Praha 4 – Krč

261 082 184 - logopedická ambulance
224 961 111 - ústředna
www.ftn.cz

MUDr. David Hlinovský

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou

Poradna pro cerebrovaskulární onemocnění (Neurologické oddělení FTNsP a IPVZ)

Vídeňská 800
140 59   Praha 4 – Krč

224 961 111 - ústředna
www.ftn.cz

MUDr. Sylva Klimošová

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou

Poradna pro cerebrovaskulární onemocnění (Neurologické oddělení FTNsP a IPVZ)

Vídeňská 800
140 59   Praha 4 – Krč

224 961 111 - ústředna
www.ftn.cz

Mgr. Eva Bolceková

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou

Psychologie (Neurologické oddělení FTNsP a IPVZ)

Vídeňská 800
140 59   Praha 4 – Krč

261 083 884
224 961 111 - ústředna
www.ftn.cz

Mgr. Silvie Johanidesová

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou

Psychologie (Neurologické oddělení FTNsP a IPVZ)

Vídeňská 800
140 59   Praha 4 – Krč

261 083 884
224 961 111 - ústředna
www.ftn.cz

MUDr. Nina Matulová

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou

Psychologie (Neurologické oddělení FTNsP a IPVZ)

Vídeňská 800
140 59   Praha 4 – Krč

261 083 884
224 961 111 - ústředna
www.ftn.cz

MUDr. Jindřich Fiala

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou

Centrum pro neurodegenerativní onemocnění CNS (Neurologické oddělení FTNsP a IPVZ)

Vídeňská 800
140 59   Praha 4 – Krč

261 082 416 - objednávání
224 961 111 - ústředna
www.ftn.cz

MUDr. Robert Rusina

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou

Centrum pro neurodegenerativní onemocnění CNS (Neurologické oddělení FTNsP a IPVZ)

Vídeňská 800
140 59   Praha 4 – Krč

261 082 416 - objednávání
224 961 111 - ústředna
www.ftn.cz

doc. MUDr. Otakar Keller CSc.

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou

Centrum pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy (Neurologické oddělení FTNsP a IPVZ)

Vídeňská 800
140 59   Praha 4 – Krč

224 961 111 - ústředna
www.ftn.cz

prim. MUDr. Jolana Marková

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou

Centrum pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy (Neurologické oddělení FTNsP a IPVZ)

Vídeňská 800
140 59   Praha 4 – Krč

224 961 111 - ústředna
www.ftn.cz

Jitka Máchová - vedoucí fyzioterapeutka

Fakultní nemocnice Na Bulovce

Oddělení léčebné rehabilitace

Budínova 2
180 00   Praha 8 - Libeň

266 082 120
266 082 105
266 081 111 - ústředna

PhDr. Marcela Kottnauer Trávníčková

Fakultní nemocnice Na Bulovce

Logopedie

Budínova 2
180 00   Praha 8 - Libeň

266 082 104 -5
266 082 104
266 081 111 - ústředna

Bc. Kateřina Šuláková

Fakultní nemocnice Na Bulovce

Ergoterapie

Budínova 2
180 00   Praha 8 - Libeň

266 082 813
266 081 111 - ústředna
info@fnb.cz

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Neurologická klinika

Kateřinská 30
128 21   Praha 2

224 961 111 - recepce
224 965 501 – ambulance
neuro@lf1.cuni.cz

Hana Růžencová, DiS.

Ústřední vojenská nemocnice Praha

Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny - lůžkové rehabilitační oddělení (Pavilon C3, 2.patro)

U Vojenské nemocnice 1200
169 02   Praha 6

973 203 144
www.uvn.cz

Barbora Vlasáková, DiS.

Ústřední vojenská nemocnice Praha

Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny - lůžkové rehabilitační oddělení (Pavilon C3, 2.patro)

U Vojenské nemocnice 1200
169 02   Praha 6

973 203 144
www.uvn.cz