datum aktualizace údajů 22.11.2011 19:44:31

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

267 161 111 - ústředna nemocnice

Klinika rehabilitačního lékařství (Pavilon O)
267 162 595 - ambulance

Šrobárova 50
100 34   Praha 10

Kapacita: Objednací lhůta pro přijetí k ambulantní léčbě je t.č. 2-3 týdny. Objednací lhůta pro indikované chronické nemocné je různá 3-4 týdny až 2 měsíce, přijímají nejdříve přímým překladem nemocné z klinik FNKV

Popis služby
Klinika poskytuje svým pacientům a obyvatelům Prahy 3 a 10 kromě vlastní pohybové léčby také komplexní služby spadající do náplně rehabilitačního centra.
V rámci ergoterapie se pacienti znovu učí úkonům běžné denní sebeobsluhy, např. prvkům osobní hygieny, přípravě a příjmu stravy a dalším běžným činnostem potřebným v domácím i pracovním prostředí.
Dalším členem rehabilitačního týmu je klinický logoped, který pomáhá při reedukaci poruch řeči.

Doba léčby 21 dní ( výjimečně o něco déle). V případě potřeby následné péče, přeložení na další lůžková oddělení, zpravidla do rehabilitačních ústavů.


Zobrazit všechny služby organizace/zařízení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Zobrazit všechny služby na adrese Šrobárova 50, Praha 10, 10034