Vzdělávání

Speciální vzdělávání

V rámci kterého je poskytováno skupinové či individuální vzdělávání za účelem získání či znovu nabytí již v minulosti osvojených vědomostí a dovedností potřebných k plnohodnotnému zapojení do života (čtení, psaní, počítání…). Do tohoto procesu patří také procvičování kognitivních funkcí (např. zpracování informací, paměti, pozornosti, zrakově-prostorových schopností, jazykových a řečových schopností a myšlení).

Speciální školy s odbornou přípravou

(též v rámci specializovaných rekvalifikačních kurzů zprostředkovaných úřady práce)