Poradenství

Pedagogicko-psychologické poradenství

Zajišťované prostřednictvím individuální péče, nabízející pomoc při řešení složitých životních situací souvisejících především s procesem vzdělávání, výběru profesního směřování.

Sociální poradenství

Poskytuje potřebné informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace. Obecné poradenství poskytují všichni poskytovatelé sociálních služeb. Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměření na specifické potřeby jednotlivých sociálních skupin (např. osob se zdravotním postižením). Součástí tohoto poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek.

Úřady práce

Prostřednictvím poradců specializovaných na osoby se zdravotním postižením. Služby úřadu práce zahrnují kromě specializovaného poradenství také zprostředkování rekvalifikačních kurzů a nabídky volných pracovních míst.

Agentury podporovaného zaměstnávání

Prostřednictvím služby podporované zaměstnání. Podporované zaměstnání je služba určená lidem, kteří hledají placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí. U podporovaného zaměstnání trénink pracovních dovedností probíhá přímo na místě a uživatel této služby se přizpůsobuje a vzdělává podle požadavků zaměstnavatele na určité pracovní místo. Služba podporovaného zaměstnávání zahrnuje pracovní asistenci, pomoc při jednání s úřady, poradenství, doprovázení apod. Podpora se poskytuje i zaměstnavateli v souvislosti s potřebnými administrativními záležitostmi, s úpravou pracovního místa, pracovní náplně apod. Cílem podpory je nejen získání, ale i zachování si vhodného zaměstnání.

Další podpora při hledání práce

V podobě specializovaného pracovního poradenství. Specializované pracovní poradenství obvykle nabízí podporu při vyhodnocení stávajícího pracovního potenciálu, ujasnění představ o možnostech dalšího uplatnění, pomoc při výběru pracovního uplatnění, jednání se zaměstnavatelem, zprostředkování pracovních zkušeností a případně také podporu přímo na pracovišti (zaučení se v práci).