Práce

Sociálně terapeutické dílny

Poskytující dlouhodobou a pravidelnou podporu za účelem získání pracovních návyků a dovedností, tréninku pracovního režimu a práce v kolektivu. Více v textu věnovaném sociální rehabilitaci.

Úřady práce

Prostřednictvím poradců specializovaných na osoby se zdravotním postižením. Služby úřadu práce zahrnují kromě specializovaného poradenství také zprostředkování rekvalifikačních kurzů a nabídky volných pracovních míst.

Agentury podporovaného zaměstnávání

Prostřednictvím služby podporované zaměstnání. Podporované zaměstnání je služba určená lidem, kteří hledají placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí. U podporovaného zaměstnání trénink pracovních dovedností probíhá přímo na místě a uživatel této služby se přizpůsobuje a vzdělává podle požadavků zaměstnavatele na určité pracovní místo. Služba podporovaného zaměstnávání zahrnuje pracovní asistenci, pomoc při jednání s úřady, poradenství, doprovázení apod. Podpora se poskytuje i zaměstnavateli v souvislosti s potřebnými administrativními záležitostmi, s úpravou pracovního místa, pracovní náplně apod. Cílem podpory je nejen získání, ale i zachování si vhodného zaměstnání.

Chráněné dílny a pracoviště

Specifická pracoviště pro osoby, které mají ztíženou možnost uplatnit se na volném trhu práce, případně se na něm nemohou uplatnit vůbec. Poskytují pracovní a společenské uplatnění formou pracovní činnosti. Nabízí stabilní zaměstnání, které odpovídá či je upravené podle zdravotního stavu a možností zaměstnanců (např. delší doba na zapracování, respektování nižšího pracovního výkonu a nižší schopnosti dlouhodobé koncentrace). Předmětem činnosti mohou být nejrůznější práce nenáročné na kvalifikaci pracovní síly.

Přechodné zaměstnání

Nabízí pracovní uplatnění na přechodnou dobu v podmínkách uzpůsobených osobám znevýhodněným na trhu práce obvykle za podpory pracovního terapeuta.

Zprostředkování pracovní nabídky

Tuto činnost vykonávají primárně úřady práce, příležitostně ji nabízejí také agentury podporovaného zaměstnávání a další neziskové organizace zaměřené na podporu lidí se zdravotním postižením.